logo
links
aboutus cashew
   
bullet कोकणगाभा
  कृषी विज्ञान केंद्राजवळ
  गवाणे , तालुका - लांजा
  जिल्हा -रत्नागिरी
  पिन - ४१६७१२
   
bullet मुंबई
   
  शिरीष झारापकर
  ९२२३५६७१५१ / ९८२००६६१०७
   
  प्रज्ञा झारापकर - ९२२३५६७१५०
  प्रसन्न सुरपुरिया - ९८२१६४५५६६
  जगदीश नाईक - ९८२०२९४९६०
  दिगंबर सामंत - ९८१९१७७८५२
  सुवर्णरेहा जाधव - ९८२१५३९७११
   
bullet ई मेल :
  email
routemap
wikimapia
bullet कोकण रेल्वे मार्गे
  जवळचे स्टेशन - रत्नागिरी : रत्नागिरी हायवे ते लांजा / गवाणे एसटी बससेवा
आडवली : मांडवी, राज्य राणी व दिवा पासेंजर ,एक तासाच्या अंतरानी एसटी बससेवा / रिक्षा
पुर्वसुचनेनुसार दोन्ही स्टेशन वरून खाजगी वाहनाची सोय करता येते
   
bullet हवाईमार्ग
  जवळचे विमानतळ कोल्हापूर - कोल्हापूर ते गवाणे ( अंतर १२० किमी)
कोल्हापूर - पन्हाळा - आंबा घाट - साखरपा - पाली -गवाणे
   
bullet मुंबई गोवा महामार्ग ( अंतर ३३० किमी )
  मुंबई - पनवेल - पळस्पे - वडखळ - नागोठणे - महाड - चिपळूण - संगमेश्वर - हातखंबा - पाली -देवधे - गवाणे
   
bullet पुणे ते गवाणे ( अंतर २९० किमी )
  पुणे - राष्ट्रीय महामार्ग ४ - कराड - पाटण - कोयना नगर - वरंधा घाट - फोपाळी - चिपळूण - संगमेश्वर - हातखंबा - पाली - देवधे - गवाणे
   
bullet कोल्हापूर ते गवाणे ( अंतर १२० किमी)
  कोल्हापूर - पन्हाळा - आंबा घाट - साखरपा - पाली -गवाणे
   
bullet गोवा ते गवाणे ( अंतर २१० किमी)
  गोवा - सावंतवाडी - कुडाळ - कणकवली - राजापूर - लांजा - गवाणे
   
 
bottom links